paginakop

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Verkeersveiligheids Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
Steekwoorden hierbij zijn o.a.:

 • Coördinator verkeersveiligheidszaken
 • Handelingsgerichte verkeersmethode voor alle leerjaren
 • Praktische verkeersactiviteiten in alle groepen
 • Aandacht voor verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroute
 • Ouderbetrokkenheid bij verkeerseducatie

Deelnemende provincies

Op dit moment zijn er 9 provincies actief met het verkeersveiligheidslabel. Lees alles over hun activiteiten via:

 1. Noord-Brabant
 2. Zuid-Holland
 3. Zeeland
 4. Drenthe
 5. Fryslân
 6. Groningen
 7. Utrecht
 8. Limburg
 9. Flevoland
logo

Toolkit permanente verkeerseducatie

Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’ Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar in de vorm van lespakketten, voorlichtingsprojecten, cursussen en opleidingen. Deze Toolkit maakt het mogelijk om de juiste middelen voor de juiste doelgroep te vinden. Naar de toolkit