paginakop

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven.
Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Verkeersveiligheids Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
Steekwoorden hierbij zijn o.a.:

  • Coördinator verkeersveiligheidszaken
  • Handelingsgerichte verkeersmethode voor alle leerjaren
  • Praktische verkeersactiviteiten in alle groepen
  • Aandacht voor verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroute
  • Ouderbetrokkenheid bij verkeerseducatie

Deelnemende provincies

Op dit moment zijn er 9 provincies actief met het verkeersveiligheidslabel. Lees alles over de activiteiten van deze provincies op de provinciepagina's door op het kaartje te klikken.

logo